Wschód

Pierwsza podróż na wschód odbyła się znacznie wcześniej, niż zrobiłem to fizycznie.